การส่งสินค้า จะใช้เวลาการจัดส่งตามรอบคือทุกวันที่ 5 และ 20 ของทุกเดือน ยกเลิก